کشت بافت در استان البرز

می 4, 2020

تکثیر پیاز زعفران ازطریق کشت بافت در استان البرز انجام شد

تکثیر پیاز زعفران ازطریق کشت بافت در استان البرز و شهر کرج انجام شد . عضو هیات علمی بخش کشت بافت و انتقال ژن موسسه تحقیقات […]
error: Content is protected !!