پاک کردن غنچه های زعفران

می 9, 2020

فرآوری غنچه های زعفران و به اصطلاح پاک کردن آنها

فرآوری غنچه های زعفران به اینصورت انجام می شود که ، برای باز کردن غنچه های زعفران باید کارگران ناخن های خود را کاملا کوتاه کرده […]