نگهداری از زعفران

می 9, 2020

نگهداری از زعفران و نکات کلیدی درباره این موضوع

زعفران ماده غذایی با ارزشی است که به مقدار کم از گیاه زعفران بدست می آید در واقع از هر ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار گیاه زعفران، […]