ماشین کشت زعفران

می 5, 2020

ماشین کشت زعفران برای اولین بار در کدام استان ساخته شد؟

زعفران از گیاهان بومی ایران است که در سرزمین اصلی آن از زمان حکومت مادها در دامنه کوه های الوند در همدان و حوالی آن رشد […]
error: Content is protected !!