زعفران محصول ایرانی

آوریل 14, 2020

زعفران محصولی استراتژیک در کشور ایران

زعفران محصولی استراتژیک در کشور ایران است . سهم ایران در تولید و صادرات جهانی زعفران تقریبا 90٪ است . نیاز کار برای تولید زعفران معادل […]
error: Content is protected !!