ریشه زعفران یا کنج زعفران

مارس 5, 2020

ریشه زعفران یا زعفران سفید یا کنج زعفران

ریشه زعفران یا کنج زعفران  قسمت سفید رنگ و پایین ترین قسمت گل زعفران است . به دلیل دارا بودن عطر و بوی زعفران از آن […]
error: Content is protected !!