روش های خشک کردن زعفران

آوریل 19, 2020

خشک کردن زعفران به چند روش انجام می شود ؟

بعد از جداسازی کلاله های زعفران باید در اولین زمان ممکن زعفران را خشک کرد . به صورت معمول دو روش برای خشک کردن زعفران وجود […]
error: Content is protected !!