دیابت نوع دوم و زعفران

آوریل 6, 2020

زعفران و خواص ضد دیابت آن و چشم پوشی از هزینه ها

زعفران گیاه بومی ایران است که سالهاست به عنوان گران ترین ادویه سنتی مورد استفاده قرار می گیرد . کلاله های خشک شده زعفران یک داروی […]
error: Content is protected !!