جو قاسم گونه خاص زعفران

می 13, 2020

زعفران جوقاسم یا زعفران وحشی ، گونه خاص زعفران

زعفران جوقاسم یا زعفران وحشی یکی از گونه‌های زعفران است . این گونه بسیار به زعفران خوراکی معمولی شباهت دارد . ۹ الی ۱۴ برگ این گیاه در زمستان […]
error: Content is protected !!