تعبیر خواب زعفران از زبان بزرگان

آوریل 13, 2020

تعبیر خواب زعفران از زبان بزرگان و حکیمان

خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است و همانطور که می دانید خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ هم نیست . موقعی […]
error: Content is protected !!