تجارت جهانی زعفران

می 5, 2020

تجارت جهانی زعفران و بازار فروشش

براساس آمارهای سازمان خواروبار جهانی (فائو) ، میزان تولید زعفران در جهان حدود ۲۱۰ تن است که ایران با تولید سالیانه ۱۸۴ تن ، حدود ۸۱ […]