تاریخچه زعفران در ایران باستان

آوریل 6, 2020

تاریخچه زعفران در ایران باستان تا به امروز

تاریخچه زعفران به زمان مادها در ایران برمیگردد ، برخی از محققین و مفسرین نیز خاستگاه زعفران را در منطقه وسیعتری از کره زمین شامل یونان […]
error: Content is protected !!