ایران زادگاه زعفران

آوریل 17, 2020

ایران زادگاه زعفران ، ارزشمند ترین ادویه جهان

باید زادگاه زعفران در جهان را ایران دانست زیرا هزاران سال است که از کاشت و برداشت و استفاده زعفران در ایران می گذرد . یافته […]
error: Content is protected !!