انتخاب مزرعه رشد زعفران

می 4, 2020

سله کشی یا سله شکنی و انتخاب مزرعه مناسب رشد زعفران

از آنجایی که پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی ( حدود ۵ الی ۷ سال) در زمین می‌ماند خاک مزرعه باید از شن و رس باشد ( […]